Na het volgen van de opleiding Therapeutisch NLP Coach: gratis spreekuur

 • Kun je bepalen wat de kern van de problematiek is en of deze geschikt is voor jouw manier van begeleiden, dan wel aanleiding is tot doorverwijzing naar andere beroepsgroepen.
 • Kun je in nauwe samenwerking met de cliënt een gemotiveerde keuze maken voor doelen, aanpak en planning van de begeleiding.
 • Ben je in staat om een begeleidingsplan opstellen, waarin doelen (SMART), aanpak en planning worden geconcretiseerd.
 • Kun je een coaching gesprek en een coaching traject fasegewijs opbouwen
 • Ben je in staat om interventies (op inhouds-, betrekkings- en bestaansniveau) af te stemmen op fase, en behoeften van je cliënt.
 • Beheers je verschillende (directieve en non-directieve) benaderingen, methodieken en technieken.
 • Ben je in staat een systemisch perspectief te hanteren.
 • Kun je kritisch reflecteren op je eigen beroepsopvatting en je professioneel functioneren.
 • Heb je een eigen stijl van werken ontwikkeld.
 • Ben je in staat om adequaat intercollegiaal overleg te plegen over je cliënt indien nodig.

Toelatingseisen

 • Je hebt een mbo/hbo denkniveau.
 • Het instroomniveau is MBO (3) diploma
 • HAVO diploma
 • VWO diploma

De opleiding tot Therapeutisch NLP Coach bestaat uit 3 modules, data en prijzen zie betreffende pagina’s:

 1. NLP Practitioner
 2. NLP Master Practitioner
 3. NLP Coaching Skills

Het diploma therapeutisch NLP Coach ontvang je als:

 • je hebt deelgenomen aan minimaal 80% van de lesdagen
 • je een Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) hebt gemaakt
 • je de eindexamens met een voldoende (min. 5.5) hebt afgerond (dit betreft een MC examen van tenminste 60 vragen)

Kaber Groep examen tentamen reglement

Vrijstelling

Vrijstelling voor module I of II is niet mogelijk. Indien je een NVNLP, IANLP, IHNLP of IN erkend NLP Practitioner en Master Practitioner certificaat kunt overleggen is dit uiteraard in orde om toegelaten te worden tot module III.

Vrijstelling voor module III is mogelijk indien je eerder een gerichte opleiding op HBO niveau hebt gevolgd op dit gebied. Wanneer je denkt voor vrijstelling in aanmerking te komen kun je hiervoor een gesprek aanvragen. In sommige gevallen zal een toetsing plaatsvinden om je niveau te bepalen.

Na toelating -en inschrijving voor NLP Coaching Skills ontvang je een inlogcode zodat je de nodige bestanden kunt downloaden:

 • Algemene voorwaarden
 • Huisregelement
 • Outline POP
 • Privacy reglement
 • Vormvoorwaarden eindopdrachten

De generieke en specifieke competenties, leerdoelen per onderdeel en informatie over afrondingsopdrachten en het MC examen kun je ook vinden op de studenten login van de Kaber site.