Startdata Coaching Skills (Fundamental Coaching Skills, ICI)

 • CS09: 15 september 2022

Deze 10 daagse opleiding is tevens de derde module van de opleiding tot therapeutisch NLP coach.NLP coachingskills2

Met de NLP Master Practitioner heb je een hele mooie basis gelegd en daar reeds een verdieping op gevolgd. Én er is nog meer te leren! In de praktijk blijkt dat coaching en counseling steeds meer overlap krijgen. Het werkveld van een NLP coach vraagt daarom om meer kennis.

Doelgroep:

Deze opleiding is bedoeld voor NLP Master Practitioners die professioneel en diepgaand willen coachen.

Lesonderwerpen o.a.:

 • Overdracht – tegenoverdracht
 • Verschillende copingstijlen
 • Transactionele Analyse (TA)
 • Cognitieve Gedragstherapie (CGT)
 • Rationeel Emotieve Thearapie (RET)
 • Autonomie – verbondenheid
 • Empathie – sympathie
 • Omgaan met weerstand
 • Zingeving
 • Beroepsethiek
 • Dieper coachen
 • Ontwikkeling en maskers
 • Systemische benadering
 • Werken met het onbewuste
 • DSM V en vragenlijsten
 • Marketing en Sales

NLP coaching skills

Toelatingseisen:

 • Je hebt een mbo/hbo denkniveau.
 • Het instroomniveau is MBO (3) diploma
 • HAVO diploma
 • VWO diploma
 • NVNLP, IANLP of IHNLP erkend Master Practitioner certificaat

Het diploma therapeutisch NLP Coach ontvang je als:

 • je hebt deelgenomen aan minimaal 80% van de lesdagen van zowel de Practioner, de Master Practitioner als de Coaching Skills
 • je een Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) hebt gemaakt
 • je het eindexamen met een voldoende (min. 5.5) hebt afgerond (dit betreft een MC examen van tenminste 60 vragen)
 • je de praktijkexamens met een voldoende  (min. 5.5) hebt afgerond

Verplicht literatuur:

 • Pol, Ien G.M. van der, 2012, Coachen als professie. Fundamenten voor begeleiding naar heelheid

Aanbevolen literatuur:

 • Weisfelt, P, 2010, Nestgeuren. Over de betekenis van de ouder-kind relatie in een mensenleven
 • Vandamme, R, 2014, Handboek ontwikkelingsgericht coachen. Het vorkmodel als leidraad

Hoe, wat, wanneer?

Onze Coaching Skills opleiding bestaat uit 10 dagen en is inclusief een syllabus

CS09 programma, de lesdagen beginnen om 9.30 uur en eindigen om 17.30 uur

Blok 1:
15 en 16 september 2022
(do-vr)

Blok 2:
06 en 07 oktober 2022
(do-vr)

Blok 3:
27 en 28 oktober 2022
(do-vr)

Blok 4:
17 en 18 november 2022
(do-vr)

Kosten:

€ 2250,- BTW VRIJ, incl. lunches, vers fruit en onbeperkt koffie/thee. De opleidingskosten voor deze opleiding kunnen onder bepaalde voorwaarden bij de belastingaangifte worden opgevoerd als aftrekkosten.

Studiebelasting naast de trainingsdagen:

 • Er worden tijdens de training nog 1 opdracht voor thuis meegegeven welke uitgewerkt dient te worden.
 • We willen we dat je tussen ieder blok 1x samenkomt in (sub)groepjes om de behandelde stof te oefenen en eigen te maken.

Trainers (onder auspiciën van Bernard Elshout, Coach Master Trainer ICI):

 • Stefan Kuperus en Astrid van der Lee

Geheimhoudingsplicht:

Alle trainers, coaches, assistenten en andere werknemers of vrijwilligers welke via Kaber werken hebben een Geheimhoudingsplicht. Deze ligt ondertekend op kantoor van Kaber ter inzage. Uiteraard hebben zij ook kennis genomen van de algemene voorwaarden van Kaber en zullen zij zich daarnaar gedragen.