Voor hulpverlening bij Kaber is geen verwijzing nodig. Toch meldt een deel van de cliënten zich aan na een verwijzing van hun huisarts of specialist/ paramedisch hulpverlener. De tijd tussen aanmelding en het starten van de behandeling is max. 2 weken. Wij worden niet vergoed door de zorgverzekering.

Info voor verwijzers info voor verwijzers

INDICATIE / CONTRA INDICATIE
De praktijk biedt hulp bij psychosociale problemen, psychosomatiek, relationele problemen of bij een combinatie daarvan. Hierbij kunt u denken aan:

  • Werkstress, burnout, surmenage, depressiviteit
  • Verwerkingsproblemen: ziekte/handicap, sterfgeval, verlies werk
  • Gebrek aan zelfvertrouwen en weerbaarheid, eenzaamheid, identiteit
  • Seksualiteit , relatieproblemen met de partner, problemen tussen ouders en kinderen.

De praktijk biedt geen hulp bij budgettering, verslavingsproblematiek en bij acute psychiatrische problematiek.

DIAGNOSE EN TERUGRAPPORTAGE
Indien er sprake is van een verwijzing krijgt u na het intakegesprek schriftelijk bericht over het vervolg. Na de beëindiging van de hulpverlening wordt eveneens schriftelijk teruggerapporteerd. Dit op voorwaarde dat de cliënt hier schriftelijk mee instemt.

DE PRAKTIJK BIEDT:
Individuele -en systeemgerichte hulpverlening waarbij gewerkt wordt vanuit het biopsychosociaal model.

KWALITEITSWAARBORG:

Onze therapeutisch NLP is als Coach Master trainer bij het ICI geregistreerd.